PROJEKT

Badbrygga till en 50 fot motorbåt startades 9 januari 2021. Deadline: sjösättning.